Privacy beleid De dames Stoker

Privacybeleid

De dames Stoker

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2016.

 

Doel privacybeleid:

Voor elk websitebezoek aan, iedere transactie bij of overeenkomst met De dames Stoker geldt onderstaand privacybeleid met als doel elke bezoeker, gebruiker en klant van onze website, De dames Stoker, inzicht te verschaffen in de wijze waarop wij met achtergelaten persoonlijke informatie omgaan, het gevoel van veiligheid en vertrouwen te vergroten en ons gebruik van privacy gevoelige informatie te waarborgen.

 

De dames Stoker verwerkt je persoonsgegevens voor:

(i)            de acceptatie van je bestelling,

(ii)          het tegengaan van overkreditering,

(iii)        uitvoering van overeenkomsten,

(iv)         relatiebeheer en

(v)           managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

N.B. Door de algemene voorwaarden van De dames Stoker te aanvaarden stem je in met de mogelijkheid dat (i) De dames Stoker je persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en (ii) De dames Stoker informatie over je kredietwaardigheid verstrekt aan BKR.

 

Uitzonderingen in gebruik van persoonsgegevens:

Bij opsporing van onrechtmatige en/of strafbare gedragingen:

Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen De dames Stoker, de aangesloten atelierhouders, de klanten en medewerkers. Tevens kunnen je persoonsgegevens worden ingevoerd in waarschuwingssystemen ter voorkoming van fraude en overkreditering.  Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan De dames Stoker derden inschakelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan organisaties gespecialiseerd in fraudepreventie en politie.

 

Aanbiedingen:

Daarnaast kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt om je, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van De dames Stoker. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, kan je per post, e-mail, whats-app of SMS informatie van ons ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan inschrijving voor Krabbels & Babbels (nieuwsbrief van De dames Stoker) het blog of een reactie op een offerteaanvraag of reactieformulier op de website.

Als je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wil dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kan je dit kenbaar maken via onze klantenservice of via de ingevoegde uitschrijf link op de gebruikte media.

 

Adressenhandel:

De dames Stoker handelt niet in adressen. Bij De dames Stoker ingevoerde adresgegevens worden derhalve alleen gebruikt voor de in i t/m v genoemde doeleinden, eventueel voor aanbiedingen, Kerstkaarten en bij opsporing van onrechtmatige en/of strafbare gedragingen.

 

Interngebruik persoonsgegevens:

Bij offerteaanvragen en productvragen kunnen je contactgegevens worden doorgestuurd aan de atelierhouder voor wie je vraag van toepassing is. Deze atelierhouder beperkt zich tot het gebruik van je gegevens voor het aanleveren van de opgevraagde offerte of antwoorden op je vragen.

Je adres- en bestelgegevens worden doorgestuurd aan de atelierhouders bij wie je bestellingen plaatst. Dit stelt de atelierhouders in staat de juiste producten naar het door jou opgegeven adres te sturen. Atelierhouders verplichten zich tot het, direct na verzending, verwijderen van je persoonsgegevens uit hun systemen.

Uitzondering: Een aantal atelierhouders heeft een verzoek ingediend om je naam en adres gegevens tot de eerstvolgende Kerstdagen in hun bestand te mogen houden, met als enige doel je een persoonlijke Kerstkaart te sturen. Na de Kerstdagen wordt je adres uit deze atelierhouders bestanden verwijderd.

 

Privacy op internet en cookies:

Bij elk bezoek aan de website van De dames Stoker wordt je (tijdelijke) IP-adres automatisch herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de, al dan niet, door jou bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen je aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen. Tevens stelt het ons in staat om de functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail te verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt De dames Stoker ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

Door gebruik te maken van onze website verklaar je je ermee akkoord dat De dames Stoker aanbiedingen en productinformatie personaliseert op basis van je, bij ons bekende, zoekgegevens.

Zolang het gebruik van cookies niet verplicht is, plaatst De dames Stoker geen tekstbestandjes op je computer ter optimalisatie van onze dienstverlening en website.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker een website nog steeds kan bezoeken is het mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van een site niet optimaal functioneren bij het weigeren van cookies. Het uitzetten van cookies heeft vooralsnog geen invloed op het gebruik van onze website en diensten.

 

Adresgegevens en wijzigingen:

Als klant ben je verplicht om De dames Stoker goed te informeren over je  adresgegevens. Wij maken gebruik van de adresgegevens die jij ons verschaft. Op dit adres ontvang je bijvoorbeeld je leveringen. Hou er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor bestelde artikelen die op het door jou aan ons doorgegeven adres zijn afgeleverd. Pas je adresgegevens daarom aan bij verhuizing of als je je artikelen op een ander adres wenst te ontvangen.

 

Beveiligde server:

Winkelen bij De dames Stoker doe je via een beveiligde HTTPS verbinding. Hiermee worden je persoonsgegevens opgeslagen op een beveiligde server.

 

Inzage persoonsgegevens:

De dames Stoker verstrekt geen inzage in de persoonsgegevens van derden. Je mag ons echter wel vragen om inzage in je eigen persoonsgegevens. Uiteraard is het mogelijk om je persoonsgegevens via de website van De dames Stoker in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Ga hiervoor naar www.dedamesstoker.nl “inloggen”.

 

Reactie:

Wens je te reageren op ons privacybeleid, of merk je dat onze website of ons handelen ermee conflicteert, dan verzoeken wij je ons vriendelijk, doch dringend, op de hoogte te stellen via onze klantenservice.

 

Contact/Klantenservice:

Telefoonnummer (bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 17.00 uur): 06-53400788.

E-mail: info@dedamesstoker.nl

Adres: De dames Stoker, Klantenservice, Wijde Steeg 14, 9001 AJ Grou

 

Algemene informatie:

Inschrijving Kamer van Koophandel: 64826708

BTW-nummer: 183974979B02